Biznes i odpowiedzialność

BIZNES I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Popierasz? Kliknij

0

Bycie odpowiedzialnym (nie tylko w biznesie) wspierane jest przez Uczciwość (U), Edukację (E) i Współpracę (W). Co to dla nas oznacza?

  • Zmianę sposobu myślenia i podejścia. Zamiast krótkookresowych planów i ocen skupionych na szybkim zysku, długoterminowe strategie uwzględniające wszystkie obszary działalności. (U)
  • Nie ciągły wzrost ilościowy – a rozwój jakościowy, ograniczający ilość zbędnych produktów, oraz przedłużając ich żywotność, zapewniając naprawialność i rozszerzając swoją odpowiedzialność na cały cykl życia produktu. (U)
  • Dbanie o konsumentki i konsumentów, którzy często podejmują decyzje portfelem, poprzez wyposażenie ich w wiedzę, która pomoże podejmować odpowiedzialne wobec ludzi i środowiska wybory, przy jednoczesnym zapewnieniu dostępności cenowej produktów i usług wysoko jakościowych. (E)
  • Rzetelna edukacja – wszystkich – która jest dobrym lekiem na greenwashing. Edukacja, która rozpoczyna się w szkole, która jest wzmacniana przez przekaz medialny, a także działania edukacyjne podejmowane wspólnie przez organizacje pozarządowe, aktywistki i aktywistów oraz wiodące podmioty na rynku – na wszystkich szczeblach organizacji.
  • Przedstawianie w strategii biznesowej oraz raportach rocznych spójnego podejścia do wyników finansowych i wskaźników zrównoważonego rozwoju. To dwie strony tej samej monety i powinny być traktowane w sposób równoważny.(U)
  • Mniej konkurencji w zrównoważonym rozwoju, więcej współpracy sektorowej i ponadsektorowej. Współpraca ta prowadzić ma do zbudowania ram zdrowej rywalizacji, w których niemożliwe jest osiąganie przewagi konkurencyjnej przez eksploatację ludzi i środowiska. (W)
  • Rozwijanie się korzystając z wiedzy i doświadczenia innych, wspieranie transformacji naszych partnerów i traktowanie regulacji prawnych jako szans. (W) Miejmy odwagę być odpowiedzialnymi.

Miejmy odwagę być odpowiedzialnymi.

Skip to content