E-CYRKULARNOŚĆ POWERED BY SAMSUNG

festiwal przyszłości

E-CYRKULARNOŚĆ POWERED BY SAMSUNG

09.09.2022, godz. 10:00

Czym jest e-cyrkularność? Jak długą żyją maszyny i jak wygląda ich życie pozagrobowe? A jak się do tego mają gry komputerowe i ich ontologiczny status? Uczestnicy warsztatów będą mogli poszukać odpowiedzi na te pytania wspólnie z prowadzącymi. Jednocześnie będą mieli okazję poznać najnowsze technologie związane z data storage i nie tylko. Wspólnie spróbujemy znaleźć drogę do świata z mniejszą ilością e-odpadów. Jedna z tych ścieżek prowadzi przez wymianę dysków twardych.

Prowadzenie:
Dr Damian Gałuszka (AGH w Krakowie) – absolwent Wydziału Humanistycznego AGH, a obecnie doktorant w Instytucie Socjologii UJ. Autor kilkunastu publikacji naukowych (między innymi w „Studiach Socjologicznych", „Kulturze i Edukacji" oraz „Homo Ludens"), w tym współredaktor dwóch książek: „Technologiczno-społeczne oblicza XXI wieku" oraz „Technokultura: transhumanizm i sztuka cyfrowa". Wyróżniany za swoje osiągnięcia naukowe, między innymi nagrodą I stopnia Polskiego Towarzystwa Socjologicznego w konkursie im. F. Znanieckiego w roku 2017. Związany z Ośrodkiem Badań Groznawczych Wydziału Polonistyki UJ, Collegium Invisibile oraz Polskim Towarzystwem Edukacji Medialnej. W 2017 r. opublikował swoją książkę pt. „Gry wideo w środowisku rodzinnym. Diagnoza i rekomendacje" (do pobrania ze strony [http://www.grywrodzinie.pl)]www.grywrodzinie.pl).

Termin: 09.09.2022, godz. 10:00

Dla kogo: uczniowie szkół ponadpodstawowych

Miejsce: Dom Utopii

Zgłoś szkołę do darmowego projektu!

    Skip to content