Literackie Chwile na Bombie Megabitowej: Sorbet unplugged, czyli ekologiczna chwila w Pałacu Potockich

festiwal przyszłości

Literackie Chwile na Bombie Megabitowej: Sorbet unplugged, czyli ekologiczna chwila w Pałacu Potockich

(warsztaty rodzinne tłumaczone na j. ukraiński)

Літературні хвилини: Sorbet unplugged або екологічний час в Палаці Потоцьких (родинні літературні читання з перекладом на українську мову)

11 września, 11.15-12.15

Під час літературних читань ознайомимося з книжкою «Місячний сорбет»
Текст, ілюстрації: Баек Хена
Переклад: Едита Матейко – Пашковська
Видавництво «Квяти Орієнту»

Księżycowy sorbet

Що може нас врятувати від спеки літньої, задушливої ночі? Може вентилятор, а може холодне, місячне сяйво, що ллється з неба? Яким чином можливо одночасно зупинити роботу всіх кондиціонерів в найближчому оточенні? Чи можна бавитися, потім почистити зуби без світла ламп в оселі? Запрошуємо у поетичну подорож по країні світла, що схована в строму домі. Під час літературних читань, ми познайомимся з бабусею, яка може наворожити найсмачніші десерти, ми допоможемо кроликам, що загубились, знайти новий дім, і зробимо шалено-кольорову екологічну вечірку.

Літературні читання проводять: Беата Квечінська і Мачей Домбровскі - творці INSPIRO, організатори сотень літературних читань для дітей, відзначені нагородами аніматори культури, котрі люблять працювати з дітьми, для яких вони змінюють світ. Читання практично не є теоретичними. Вони надихаються силою ініціатив, що йдуть знизу, енергією місцевих громад, і тим фактом, що все є можливим.
Записи з 6 вересня: kbfbilety.krakow.plNa warsztatach poznamy książkę Księżycowy sorbet
Tekst, Ilustracje: Baek Heena
Tłumaczenie: Edyta Matejko – Paszkowska
Wydawnictwo Kwiaty Orientu

Księżycowy sorbet

Co może nas uratować przed gorącem w parną, letnią noc? Może wentylator, a może lejący się z nieba chłodny księżycowy blask? Jak może się skończyć jednoczesne uruchomienie wszystkich klimatyzatorów w najbliższej okolicy? Czy można się bawić, a potem umyć zęby bez palących się w mieszkaniu lamp?

Zapraszamy w poetycką podróż po ukrytej w starej kamienicy krainie świateł. W czasie warsztatów poznamy babcie, która potrafi wyczarować najpyszniejsze desery, pomożemy zagubionym królikom znaleźć nowy dom i urządzimy szalone, kolorowe, ekologiczne przyjęcie.

Warsztaty poprowadzą Beata Kwiecińska i Maciej Dąbrowski - twórcy INSPIRO, organizatorzy setek warsztatów dla dzieci, nagradzani animatorzy kultury, którzy uwielbiają pracę z dziećmi, dla których zmieniają Świat. Są praktycznie nieteoretyczni. Fascynuje ich siła oddolnych inicjatyw, energia lokalnych społeczności i fakt, że wszystko jest możliwe.Literary Moments: Sherbet Unplugged, or an Eco-Moment at the Potocki Palace
(Family workshop translated into Ukrainian)
During the workshop we will learn more about Moon Sherbet
Text, illustrations: Baek Hee-na
Translation: Edyta Matejko – Paszkowska
Wydawnictwo Kwiaty Orientu

Księżycowy sorbet

What can save us from the heat on a steamy summer night? Perhaps a fan, or cool moonlight from the sky? What will happen once you turn on all the air conditioners in your area at once? Is it possible to have fun and then brush your teeth without lights in the apartment? Join us on a poetic journey through a secret land of light hidden in an old townhouse. During the workshop we will meet grandma who can cook the most delicious desserts, help lost rabbits find a new home and throw a crazy, colourful, eco-friendly party.

The workshop will be hosted by Beata Kwiecińska and Maciej Dąbrowski – founders of INSPIRO and organisers of hundreds of workshops for children, award-winning cultural animators who love working with children and keep changing the world for them. They are all about doing things, due to their sheer fascination with the power of grassroots initiatives, the energy of local communities and the fact that anything is possible.

Projekt organizowany jest w ramach Wspierania dostępnej i wysokiej jakości edukacji dla dzieci z rodzin uchodźczych na terenie Miasta Krakowa w partnerstwie z Gminą Miejską Kraków finansowany ze środków UNICEF i realizowany przez Fundację Internationaler Bund Polska.

Bezpłatne zapisy na warsztaty ruszają 5 września na stronie KBF: BILETY (kbfbilety.krakow.pl)

Skip to content