OKRĄGŁE STOŁY KLIMATYCZNE

festiwal przyszłości

OKRĄGŁE STOŁY KLIMATYCZNE

5-9.09.2022

Nowością na Festiwalu Bomba Megabitowa będzie prezentacja wyników prac Okrągłych Stołów Klimatycznych. Pod tą nazwą kryją się pięciodniowe warsztaty, w których wezmą udział aktywistki i aktywiści oraz decydenci – przedstawiciele strony rządowej i biznesowej, zaangażowani w działania prospołeczne i proekologiczne. Chcemy, żeby festiwal stał się nie tylko platformą dla osób przeciwdziałających kryzysowi klimatycznemu, ale też realne działał na rzecz wygenerowania nowych treści i rekomendacji dla rządzących, wyznaczając kierunki refleksji, działania i rozwoju.

Podczas warsztatowej części festiwalu (5–9 września) grono osób aktywnie działających na rzecz lepszej przyszłości będzie debatowało na tematy związane z energetyką, gospodarką odpadami, zieloną architekturą i urbanistyką, odpowiedzialnością w biznesie oraz prawami zwierząt. Do udziału zaprosiliśmy reprezentantki i reprezentantów tak różnych środowisk jak Extinction Rebellion Kraków, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, Akcja Ratunkowa dla Krakowa, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Ministerstwo Klimatu, Przedstawicieli Miasta Kraków, a także partnerów i sponsorów festiwalu.

 
Skip to content