Bomba Kongres

festiwal przyszłości

BOMBA!KONGRES

PASMO: NOWA WYOBRAŹNIA

W jaki sposób sztuka, literatura i kultura mogą stanowić pierwszy krok do radykalnych zmian w postrzeganiu rzeczywistości?

W przestrzeni kultury wchodzimy w zupełnie nowy etap myślenia o naturze – zostawiając za sobą kartezjański dogmat wyższości człowieka nad przyrodą, wkraczamy w  postantropocen. Jednocześnie tworzymy wyobrażenia nowego porządku, a wraz z nimi język, który nie tylko pozwoli opisać nadchodzącą epokę, ale też jest niezbędny do jej zafunkcjonowania.

Aby zmienić świat, należy najpierw krytycznie przemyśleć jego strukturę, a następnie wyobrazić ją sobie na nowo. Potrzebujemy do tego innych opowieści i przedstawień niż te, do których jesteśmy przyzwyczajeni.  Z pomocą przychodzi nam literatura, stająca się medium wyczekiwanej zmiany.

PASMO: KLASY KLIMATU

Jak nierówności społeczne i ekonomiczne wpływają na odczuwalność kryzysu klimatycznego? 

Choć katastrofa klimatyczna dotyczy nas wszystkich, jej konsekwencje mocniej obciążają członków grup wykluczonych i zmarginalizowanych. Czy można odwrócić ten trend, wprowadzając zmiany, które nie będą faworyzowały i tak już uprzywilejowanych, lecz przyczynią się do dobrostanu wszystkich?

O tym, jak zmieniać naszą debatę w duchu społecznej wrażliwości opowiedzą znakomici paneliści i panelistki.

PASMO: REWOLUCJA DNIA CODZIENNEGO

Aby ograniczyć skutki katastrofy i powstrzymać jej dalszy rozwój, potrzebne są nie doraźne rozwiązania, ale głębokie przemiany kulturowe.

Towarzyszyć im musi zmiana stylu życia, która bardziej niż przykrą konsekwencja, jest szansą: możemy być szczęśliwi, żyjąc w duchu większej równowagi.

Rewolucja dnia codziennego to cykl spotkań poświęcony wprowadzaniu zasad zrównoważonego rozwoju na poziomie codziennym i indywidualnym. Podczas spotkań i debat rozważymy zasady odpowiedzialnej i świadomej konsumpcji i innych wyborów, przed którymi coraz częściej stajemy.

PASMO: ZIELONE TECHNOLOGIE

Nauka i biznes to dziedziny wychodzące naprzeciw wyzwaniom, które stawia przed nami narastający kryzys klimatyczny.

Chcemy by publiczność festiwalu mogła spotkać osoby przedsiębiorcze i kreatywne. Nie zabraknie wśród nich pomysłodawczyń i pomysłodawców ekologicznych start-upów, którzy samodzielnie lub w zespołach poszukują nieszablonowych rozwiązań złożonych problemów.

Śmiałe wizje i twórcze podejście mogą być inspiracją dla nas wszystkich.

Skip to content