Bomba Planety Lema

festiwal przyszłości

Planeta Lem

Gala wręczenia nagród inspirowanych twórczością Stanisława Lema za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury, nauki i technologii odbędzie się w ramach Festiwalu Bomba Megabitowa.

Celem Nagród Planety Lema, przyznawanych w trzech kategoriach: kultura, nauka i technologia, jest promocja autorek i autorów, którzy realizują w Polsce nowe, zorientowane na przyszłość, innowacyjne projekty. Idea tych wyróżnień jest wyjątkowa w skali naszego kraju i Europy. Po pierwsze, są to nagrody dla twórców i naukowców, których aktywności nie tylko oddziałują na naszą rzeczywistość, ale także w sposób znaczący wpływają na jej kształt w przyszłości. Po drugie, są to wyróżnienia, które zbliżają odległe na co dzień światy i środowiska, wskazując na ich związki i interakcje. Wstępną selekcję projektów przeprowadziła kapituła, w której skład weszli znani i cenieni eksperci ze świata kultury, nauki i technologii. Główne kryteria, którymi się kierowano, to nowatorstwo, zorientowanie na przyszłość, rozwiązywanie najbardziej palących problemów jutra.

Kapituła Konkursowa:

 • Maciej Kawecki – Instytut Lema
 • Magdalena Doksa-Tverberg - dyrektorka KBF
 • Robert Piaskowski – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury
 • Wojciech Zemek – przedstawiciel rodziny Stanisława Lema

Technologia:

 • prof. Aleksandra Przegalińska
 • Olga Malinkiewicz (laureatka pierwszej edycji nagród Planety Lema)
 • Jacek Santorski

Nauka:

 • prof. Michał Kleibert
 • prof. Artur Ekert (laureat pierwszej edycji nagród Planety Lema)
 • dr Tomasz Rożek
 • prof. Ewa Bińczyk

Kultura:

 • Edwin Bendyk (laureat pierwszej edycji nagród Planety Lema)
 • prof. Jerzy Bralczyk
 • Monika Strzępka
 • Sylwia Chutnik
Skip to content