Okrągłe stoły klimatyczne

festiwal przyszłości

Okrągłe stoły klimatyczne

Postulaty ogólne:

1. Zerwanie z paradygmatem ciągłego wzrostu
2. Edukacja klimatyczna
3. Etyka mediów i reklamy
4. Alarm klimatyczny
5. Kryzys jako okazja do ucieczki do przodu

Rekomendacje szczegółowe – Przeczytaj Przemyśl Poprzyj

1. Biznes i odpowiedzialność
2. Energetyka
3. Sytuacja zwierząt
4. Gospodarka odpadami
5. Architektura i zieleń

Piszcie do Nas na:

bombamegabitowa@kbf.krakow.pl

Skip to content