Spotkanie ze Szczepanem Twardochem

festiwal przyszłości

Spotkanie ze Szczepanem Twardochem

Jednym z najważniejszych wydarzeń trzeciej edycji Festiwalu Bomba Megabitowa będzie spotkanie ze Szczepanem Twardochem. Chołod - ostatnia powieść śląskiego pisarza została entuzjastycznie przyjęta przez publiczność, co nie jest zaskoczeniem, bo tak się dzieje z właściwie każdą jego książką, przynajmniej od czasów Wiecznego Grunwaldu. Warte odnotowania jest również docenienie tej powieści przez krytykę literacką: „jeszcze lepsza od Dracha”, „przywracająca wiarę w powieść”, „językowo doskonała!”. Jak informuje Wydawnictwo Literackie, łączny nakład sprzedanych książek Szczepana Twardocha przekroczył milion egzemplarzy. Ale Twardoch to też niezwykle istotna postać naszego życia społecznego, jego głos, często polemiczny, zawsze donośny, jest pilnie słuchany. W momencie rosyjskiej inwazji na Ukrainę pisarz i intelektualista objawił się jako niezwykle skuteczny działacz, mobilizujący rzesze gotowych, tak jak i on, stawić czoło tej zbrodniczej agresji. Nie można też pominąć Śląska i śląskości, za którymi to słowami czai się realna troska o wspólnotę i tożsamości, dotychczas doświadczające głównie szykan i ostracyzmu. Poza tym sztuka teatralna, opera i… Spitsbergen. W każdej z tych aktywności dostrzec można charakterystyczną dla Twardocha niezłomność w dążeniu do pełnej niezależności w poglądach oraz sprzeciw wobec tego, co nierozumne i złe. Spotkanie jest wydarzeniem, które wpisuje się w obchody 70-lecia Wydawnictwa Literackiego.
Skip to content