Motyw przewodni:

Inteligencja: sztuczna, ludzka, emocjonalna i inne jej oblicza. Czy stoimy w obliczu cywilizacyjnej szansy czy kryzysu?

Tegoroczna edycja Festiwalu Przyszłości to rozmowa o inteligencji, jej rodzajach, typach i kontekstach. Sztuczna inteligencja to fenomen, na którym skupiamy się na Festiwalu Bomba Megabitowa od pierwszej edycji. W 2023 chcemy o inteligencji porozmawiać szerzej. Rozwój AI jest dziś niezaprzeczalnym faktem, ale to jego co jego implikacje etyczne i społeczne będą decydowały o krajobrazie przyszłości. Ale inteligencja, zarówna ta ludzka jak i ta nieludzka, to też coś co zadecyduje o przyszłości w ogóle. Zarówno tempo rozwoju jak i ilość sytuacji kryzysowych z którymi dziś się borykamy sprawia, że bierna postawa wobec zmian jest niemożliwa.

Festiwal od pierwszej edycji ma charakter interdyscyplinarny i łączy ze sobą dziedziny, które łączył też Stanisław Lem – technologię, kulturę i naukę. Trzecia edycja zbudowana będzie w sposób analogiczny, a na jednej scenie spotkają się przedstawiciele wszystkich tych trzech światów, żeby rozmawiać o obliczach inteligencji.

Poprzednie edycje:

Edycja 2021 poświęcona była futurologii, spojrzeniu przyszłość, edycję 2022 zdominowały tematy związane z kwestiami klimatycznymi i ekologicznymi.

Wśród gości:

Jerzy Bralczyk, Wodzisław Duch, Jacek Dukaj, Małgorzata Lebda, Szczepan Twardoch, Dorota Welman

ORGANIZATORZY

Przycisk do strony internetowej Krakow Unesco City of Literature
Przycisk do strony internetowej miasto kraków
Przycisk do strony internetowej krakowskiego biura informatycznego

PARTNERZY MERYTORYCZNI

Przycisk do strony internetowej MyRoof
Przycisk do strony internetowej Omenaa Foundation
Przycisk do strony internetowej Sygnis
Przycisk do strony internetowej Wydawnictwa Literackiego

PROGRAM FESTIWALU

Centrum Kongresowe ICE Kraków

2 Listopad
3 Listopad
Skip to content