Konferencja naukowa: Filozofia w twórczości Stanisława Lema, edycja V

Konferencja naukowa: Filozofia w twórczości Stanisława Lema, edycja V


Miejsce Stanisława Lema wśród klasyków współczesnej filozofii polskiej nie powinno już budzić wątpliwości. Jego szczególna pozycja – pisarza niezwiązanego nigdy formalnie z instytucjami akademickimi, w których sztywny podział dyscyplin naukowych jest raczej regułą niż wyjątkiem – pozwalała mu na nieskrępowaną eksplorację terenów pogranicza różnych nauk, różnych metodologii. Zarówno owa pozycja jak i dobór tematów czyniły z niego myśliciela osobnego, niezwiązanego z żadnym z głównych nurtów krajowej filozofii. Tym bardziej jednak jego dorobek może być cenny jako źródło inspiracji i oryginalnych rozwiązań.


Rok 2021 jest oficjalnie Rokiem Lema, rokiem, w którym pisarz skończyłby sto lat. Piąta edycja konferencji z cyklu „Filozofia w twórczości Stanisława Lema” rozpocznie się dokładnie w jego urodziny, w ramach ich obchodów obfitujących w różnorodne wydarzenia. Dotychczasowe edycje miały zawsze dookreślenie tematyczne. Pierwsza dotyczyła filozofii Boga i religii, kolejne – filozofii kultury, antropologii, wreszcie filozofii przyrody, nauki i techniki. Edycja planowana na rok 2020 – ale odwołana z powodu pandemii – miała dotyczyć etyki. Łatwo wyobrazić sobie konferencje poświęcone innym filozoficznym tematom w myśli Lema, np. ontologii, epistemologii, czy sztucznej inteligencji. Ze względu na jubileusz postanowiliśmy w tym roku zrezygnować z tematycznego ograniczenia: tym razem wszystkie wymienione wątki mogą stać się przedmiotem refleksji.


Zainteresowanych myślą filozoficzną Stanisława Lema gorąco zachęcamy do czynnego udziału w naszym wydarzeniu. Zgłoszenia propozycji referatów dotyczących filozofii Lema przyjmujemy do 30 czerwca 2021 roku – prosimy wysyłać je na adres: jakub.gomulka@gmail.com. Każde zgłoszenie powinno precyzować tytuł wystąpienia, a także zawierać jego abstrakt długości do 250 słów. Udział w konferencji – zarówno czynny jak i bierny – jest bezpłatny.


Zakładamy, że we wrześniu 2021 roku możliwa będzie organizacja wydarzenia w formie spotkania offline bądź przynajmniej w trybie hybrydowym. W ostateczności wydarzenie może przyjąć tryb zdalny.


Komitet organizacyjny:

Jakub Gomułka, Filip Kobiela, Jowita Guja, Jakub Palm, Aleksandra Biegalska


www.filozofialema.pl12-14

wrz. 2021

Centrum Kongresowe ICE Kraków