„Czytanie wody: Wisła”

„Czytanie wody: Wisła”

Aktywistyczny, sportowy, poetycki i wizualny gest dla przyszłości.

Małgorzata Lebda, Rafał Siderski

Rzeka – byt organiczny, który ma siłę pobudzania wyobraźni. Nurt wydaje się nieść ze sobą nie tylko wodę, ale i historię. Mieszanie wód (rzek towarzyszących czy wód rzeki z wodami mórz), staje się symbolem i metaforą. Rzeka jako opowieść i rzeka jako organizm. To przy jej ciele Małgorzata Lebda i Rafał Siderski spędzili niemal miesiąc.

Pomysł wydaje się być tym z tych ekstremalnych: pokonać biegiem ponad 1100 km wzdłuż największej z polskich rzek – od źródła do ujścia. Poetka, naukowczyni, ultramaratonka Małgorzata Lebda dwa lata przygotowywała się fizycznie (pod opieką trenera i fizjoterapeuty) do zaplanowanego wyzwania. Zrealizowała je pomyślnie we wrześniu 2021 roku. W ciągu 28 dni pokonała dystans 26 maratonów.

Do tej przygody zaprosiła Rafała Siderskiego, artystę wizualnego, który miał za zadnie opowiedzieć o tym przedsięwzięciu za pomocą obrazów. Był też jej suportem, masażystą, kucharzem. Jednym słowem – partnerem.

W tej przygodzie towarzyszyły sobie dwie narracje, tworzone przez dwójkę indywidualistów: wizualna i poetycka. Powstała z tego opowieść, która się dopełnia, dopowiada.

Ten swoistego rodzaju aktywizm artystyczny (poetycki i wizualny) miał na celu zwrócenie uwagi na to, w jaki sposób traktujemy rzeki, zarówno te duże, ale i te mniejsze. Punktem zapalnym była dla poetki informacja o planie budowy drogi wodnej E40, która miałaby połączyć drogą wodną Bałtyk z Morzem Czarnym. To pomysł z tych dewastujących naturę. Był to zatem też bieg przeciwko opresji wobec istot, które nie mają głosu, których się nie słucha, nie widzi. Poetyckie reportaże z nadwiślańskiej trasy wraz z materiałami wizualnymi autorstwa Rafała zostały publikowane na łamach internetowych Magazyn „Pismo” (pod tytułem „Czytanie wody: Wisła”). Przedsięwzięcie było organizowane z Fundacją Pismo.

Zapraszamy na spotkanie z Małgorzatą Lebdą i Radałem Siderskim poświęcone projektowi „Czytanie Wody: Wisła” 11 września o godzinie 12:00 podczas Festiwalu Przyszłości Bomba Megabitowa!

Małgorzata Lebda - (ur. 1985), dorastała w beskidzkiej wsi Żeleźnikowa Wielka. Autorka sześciu książek poetyckich, w tym nagradzanych tomów Matecznik i Sny uckermärkerów (Nagroda Literacka Gdynia 2019). Najnowszy tom Mer de Glace został nagrodzona w tym roku Nagrodą im. Wisławy Szymborskiej oraz jest wśród nominowanych do Nagrody Poetyckiej Silesius. Jej książki ukazały się w tłumaczeniu na język: serbski, włoski, ukraiński, czeski, słoweński (pod koniec 2022 roku ukaże się książka w tłumaczeniu na język duński). Naukowczyni. Felietonistka. Animatorka kultury. Ultramaratonka. We wrześniu 2021 roku przebiegła – w ramach poetycko-aktywistycznego gestu – dystans 1113 kilometrów, biegnąc od źródeł rzeki Wisły do jej ujścia do Bałtyku. Pracuje nad debiutem prozatorskim. Mieszka w Krakowie i coraz częściej poza nim.

Rafał Siderski - (ur. 1984). Artysta wizualny zajmujący się głównie fotografią. Ukończył studia magisterskie w Instytucie Twórczej Fotografii w Opavie, gdzie obecnie pisze doktorat. Jest częścią inicjatywy Albom.pl zajmującej się digitalizacją i pracą na archiwach fotograficznych oraz założycielem stowarzyszenia Rava.Stories zajmującego się promocją fotografii. W 2019 roku Wydał książkę Wyjedź Zostań. W wolnym czasie „dokądś” jedzie lub jest „gdzieś”.

Autorem fotografii jest Rafał Siderski.

Skip to content